Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 19/01/2019.

Nauczyciel, Biblioteki pedagogiczne, praca-biblioteka pedagogiczna

Warszawa, mazowieckie

Mazowiecki Bank Ofert Dla Nauczycieli

Opis stanowiska pracy

Dane adresowe:

Typ: Biblioteki pedagogiczne
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Miejscowość: Warszawa
Ulica: Gocławska
Nr domu: 4
Kod pocztowy: 03-810
Telefon: 0228104664
Email: kadry@pbw.waw.pl

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: bibliotekarstwo
Liczba godzin w tygodniu: 35
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2018-11-26
Termin składania dokumentów: 2018-12-12
Opis oferty pracy:

Praca w Wydziale Udostępniania Zbiorów w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie na ul.Gocławskiej 4. Praca zgodnie z harmonogramem czasu pracy (także w soboty) przez 5 dni w tygodniu w godz. 8-15 i 12-19. Wymagane kwalifikacje: mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z przygotowaniem pedagogicznym lub mgr innego kierunku (specjalności) z przygotowaniem pedagogicznym i ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa. Mile widzana znajomość bibliotecznego programu komputerowego PROLIB oraz doświadczenie w pracy z czytelnikiem. Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o wysłanie C.V. na adres kadry@pbw.waw.pl wraz z niżej zamieszczoną klauzulą.

Zostałem/am poinformowany/a, że:

1)  Administratorem danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, ul. Gocławska 4, 03-810 Warszawa; tel. (22) 810-46-64, e-mail: sekretariat@pbw.waw.pl;

2)  e-mail kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych to  iod@ckziu.waw.pl ;

3) podanie danych jest wymagane na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967), a ich niepodanie uniemożliwi zatrudnienie;

4)  podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom;

5)  podane dane będą przechowywane przez okres określony w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie (2 lata);

6)  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidulanej;

7)  posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8)   posiadam prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania.

 

Prezentacja firmy

Oferty pracy dla nauczycieli publikowane przez szkoły i placówki województwa... mazowieckiego w Mazowieckim Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli. Za treść i aktualność tych ogłoszeń odpowiadają szkoły i placówki.   Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/12/2018
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nauka / Edukacja / Szkolenia
do góry