Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/12/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ciechanowie

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

młodszy informatyk KOMENDA


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego,
 • organizowanie szkoleń z zakresu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania eksploatowanego w WKU dla użytkowników systemów teleinformatycznych
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrony systemów teleinformatycznych w WKU
 • współpraca przy planowaniu rozbudowy systemów teleinformatycznych
 • aktualizacja witryny internetowej oraz portali społecznościowych


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu, kontakt z interesantem, obsługa komputera i urządzeń biurowych. Praca z wykorzystaniem systemu i sieci teleinformatycznej. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Brak windy oraz infrastruktury dla niepełnosprawnych. W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
Na stanowisku o podobnym zakresie zadań.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obsługi komputera w tym systemów operacyjnych,
 • znajomość obsługi programów z pakietu Microsoft Office,
 • znajomość budowy i konfiguracji sieci komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • praca w administracji wojskowej na stanowisku informatyka,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Orylska 6
  06-400 Ciechanów

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry