Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/10/2018.

Lakarz - Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Warszawa, mazowieckie

Kompendium24

Opis stanowiska pracy

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Lakarz - Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Specjalizacja: Epidemiologia, Mikrobiologia lekarska

Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Lekarz - Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Wymagania:
Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010 r. ws. kwalifikacjach członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 108 poz. 706)

• aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
• co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalu
• posiadanie tytułu specjalisty lub uzyskaną specjalizację I stopnia w jednej z następujących dziedzin medycyny:
a) epidemiologia lub higiena i epidemiologia,
b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,
c) choroby zakaźne,
d) organizacja ochrony zdrowia,
e) zdrowie publiczne lub
rozpoczął specjalizację w jednej z dziedzin wyżej wymienionych lub posiada inną specjalizację oraz co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy w zespole kontroli zakażeń szpitalnych i ukończył kurs specjalistyczny w zakresie epidemiologii szpitalnej i posiada świadectwo jego ukończenia lub jest w trakcie odbywania kursu specjalistycznego w zakresie epidemiologii szpitalnej prowadzonego przez podmioty, o których mowa w art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.2).
• umiejętności interpersonalne

Oferujemy:
• możliwość pracy w prężnie rozwijającym się szpitalu sieciowym w Warszawie,
• pracę w pełnym wymiarze czasu w ramach dogodnej dla kandydata formy współpracy,
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail.

Kontakt:
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Pan dr Witold Pikto-Pietkiewicz.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”. Zgłoszenia niezawierające klauzuli o powyższej treści nie będą rozpatrywane

„ Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016 r., poz. 922) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia”

Prezentacja firmy

Największy portal lekarski w Polsce.

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
27/11/2017
Wymiar etatu:
Obojętne
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Wyższe doktoranckie
Branża / kategoria:
Praca Medycyna / Służba zdrowia
do góry