Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

księgowy do spraw ewidencji operacji finansowych w Wydziale Finansowym

ul . Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych i obsługa programów finansowo-księgowych.
 • Weryfikacje i uzgdanianie kont ksiegowych.
 • Wprowadzanie do sytemów dokumentów finansowo-księgowych. Generowanie raportów i sprawozdań finansowych z systemów .
 • Nadzór nad majątkiem urzędu.


Warunki pracy

Praca w pozycji siedzącej, przy monitorze, powyżej 4 godzin. Budynek wyposażony w podjazd i windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze księgowości.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w księgowości jednostek budżetowych.
 • Znajomość obsługi programów pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
  do góry