Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/04/2019.

Kontroler w Wydziale Kontroli

Warszawa, mazowieckie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i czynności sprawdzających zgodnie z zakresem tematycznym i czasowym
 • koordynowanie kontroli prowadzonych przez upoważnione zespoły kontrolne w PKP S.A. oraz spółkach Grupy PKP
 • realizacja innych zadań powierzonych przez przełożonego, związanych z realizowanymi procesami

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z realizacją kontroli wewnętrznych
 • znajomość aplikacji biurowych, MS Word i MS Excel
 • gotowość i otwartość na poszerzanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji w zakresie kontroli wewnętrznej
 • systematyczność, umiejętność samodzielnego organizowania i priorytetyzacji przydzielonych zadań
 • umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych niezbędnych do terminowej i adekwatnej realizacji powierzonych zadań

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego i indywidualnie planowaną ścieżkę kariery
 • pracę w stabilnej firmie z bogatymi tradycjami
 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego
  z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 70 tys. pracowników

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
04/04/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa
do góry