Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw do spraw księgowosci dochodowej w Wydziale Finansowo-Księgowym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej operacji gospodarczych Urzędu,
 • dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych dotyczących działalności podstawowej, inwestycyjnej i finansowo-wyodrębnionej,
 • przygotowywanie rozliczenia zrealizowanych dochodów budżetowych,
 • prowadzenie analityki kont kontrahentów,
 • przygotowywanie dokumentów do windykacji należności z tytułu dochodów budżetowych oraz przekazywanie informacji do Wydziału Prawno-Organizacyjnego w celu skierowania na drogę postępowania sądowego nie uregulowanych przez kontrahentów wymagalnych należności wobec Urzędu,
 • przygotowywanie dokumentów do sprawozdawczości okresowej w ujęciu miesięcznym i rocznym z zakresu wykonanego planu dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów,
 • sporządzanie protokołów i załączników do bilansu i innych sprawozdań finansowych dotyczących wykonania budżetu państwa.


Warunki pracy

- praca przy komputerze ponad 4 godziny dziennie


- brak podjazdu - obecność wind


- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Wymagane dokumenty tj. życiorys (CV) i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane.


Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 4403414. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 4403 410.


Wynagrodzenie zasadnicze: ok. 3 500,00 zł + dodatek stażowy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne z zakresu rachunkowości

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenia w księgowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość : ustawy o rachunkowości, klasyfikacji budżetowej, ustawy o podatku od towarów i usług
 • umiejętność obsługi komputera pakiet (MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programu finansowo-księgowego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  W związku z zagrożeniem związanym z wirusem SARS-CoV2 dokumenty należy przesłać na adres:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Plac Stefana Batorego 4
  70-207 Szczecin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry