Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw analiz i kontroli w Wydziale Nadzoru i Koordynacji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje podmioty gospodarcze na terenie działania Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie, w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów: Prawo o miarach i ustawy o tachografach,
 • kontroluje komórki organizacyjne Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie, w tym jednostki terenowe,
 • wykonuje czynności administracyjno-biurowe w Wydziale Nadzoru i Koordynacji Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie, w tym sporządza sprawozdania i dokumenty związane z wszczynaniem postępowań w sprawach o naruszenie przepisów ustawy Prawo o miarach,
 • prowadzi rejestr kontroli wykonywanych przez Wydział Nadzoru i Koordynacji Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie,
 • sporządza dokumentację z czynności kontrolno-nadzorczych, opracowuje i analizuje wyniki kontroli.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca o charakterze kontrolnym i administracyjno-biurowym. Wykonywanie czynności technicznych, związanych z kontrolami podmiotów gospodarczych i sprawdzaniem w ramach tych kontroli przyrządów pomiarowych (np. wag automatycznych i nieautomatycznych, odmierzaczy paliw ciekłych, odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan, instalacji pomiarowych, zbiorników do cieczy). W ramach sprawdzania przyrządów pomiarowych wykonywanie pomiarów, w tym dokonywanie odczytów wskazań, obliczeń i analiz. Praca w przeważającej części samodzielna. Częste jednodniowe wyjazdy służbowe na terenie woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego. Prowadzenie samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego. Kontrole realizowane poza siedzibą urzędu, często z wykorzystaniem kontrolnych przyrządów pomiarowych. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na II piętrze, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo o miarach, ustawy o tachografach,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie, pl. Lotników 4/5,
  70 – 414 Szczecin (z dopiskiem oferta pracy WN)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry