Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor Zespół Finansów i Zaopatrzenia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie obsługi kasowej jednostki
 • Rozliczani dokumentacji finansowej wydatków w ramach akredytywy budżetowej
 • Ufarmianie i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno- rachunkowym
 • Sporządzanie list należności do wypłaty dla policjantów, pracowników Policji
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie współfinansowania działalności Policji
 • Ustalanie praw policjantów do lokali mieszkaniowych i świadczeń mieszkaniowych poprzez opracowanie i sporządzanie decyzji itp.


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa,
obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne z elementami rachunkowości

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość podstawowych zagadnień Znajomość podstawowych zagadnień z: Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o Policji( w szczególności rozdz. 7,8,9)
 • Znajomość podstawowych zagadnień z Rozporządzenia w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
 • Znajomość podstawowych zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-03
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim
  ul. Wolności 50
  08-300 Sokołów Podlaski

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry