Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw administracji w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych w urzędzie .
 • Gromadzenie, porządkowanie oraz archiwizowanie dokumentacji. Nadzór nad archiwum.
 • Zakup i prowadzenie ewidencji odzieży dla pracowników urzędu.
 • Zakup i ewidencja środków czystości i higieny osobistej oraz pozostałych środków czystości dla pomieszczeń biurowych i innych.
 • Ewidencja paliw do samochodów służbowych i jednostek pływających.
 • Współpraca z Wydziałem Ksiegowości i działem zamówień publicznych w zakresie prowadzonych rozliczeń i ewidencji.


Warunki pracy

Praca w pozycji siedzącej, przy monitorze, powyżej 4 godzin. Budynek wyposażony w podjazd i windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w księgowości lub administracji,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość programów ewidencyjnych, finansowo-księgowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku MS Windows oraz pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk, p. 734

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry