Opis stanowiska pracy


Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej w Wydziale Kontroli

47-400 Racibórz ul. Dąbrowskiego 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolouje i doradza pracodawcy w kwestiach przestrzegania wymagań przeciwpożarowych, techniczno – budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych. Służenie radą w zakresie wyposażenia budynków (zaopatrzenia w sprzęt ppoż.) obiektu lub terenu, którym zarządza pracodawca, dba o urządzenia gaśnicze w sposób gwarantujący ich niezawodność działania;
 • przeprowadza ćwiczebne alarmy pożarowe z udziałem współdziałających jednostek Państwowej Straży Pożarnej, w celu praktycznego przećwiczenia wymaganych zachowań funkcjonariuszy i pracowników na wypadek zagrożenia pożarowego;
 • prowadza szkolenia, udziela instruktaże pożarowe dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy i pracowników, w celu zapoznania z zasadami posługiwania się sprzętem gaśniczym i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
 • bierze udział w opracowywaniu oraz uaktualnianiu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego nadzorowanych obiektów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia;
 • opracowuje analizy dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej w Oddziale, w celu przekazania Komendantowi Oddziału oraz do KGSG.


Warunki pracy


 • warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa, praca w godzinach ustalanych przez przełożonego na podstawie harmonogramu, praca przed monitorem ekranowym; wymuszona pozycja ciała;

 • miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: miejsce pracy na 4 piętrze; narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;

 • możliwość poruszania się po budynku: zachowana odpowiednia szerokość drzwi, brak wind oraz odpowiednio dostosowanej toaletyInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Nabór z możliwością przeprowadzenia rekrutacji on-line.

 • Proponowane wynagrodzenie brutto: 940,00 zł oraz dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego;

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  (32) 414 41-39.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa;
 • znajomość przepisów przeciwpożarowych;
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów;
 • pozytywne zakończenie procedur sprawdzających zakończonych wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopia uprawnień inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacji do wykonywania zawodu technik pożarnictwa;
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019. 742 tekst jednolity wraz z późn. zm.), umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE lub kopia poświadczenia bezpieczeństwa;
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Śląski Oddział Straży Granicznej
  ul. Dąbrowskiego 2
  47 – 400 Racibórz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  05/12/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi