Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Ostrołęce

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor w Wydziale dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

07-409 Ostrołęka ul. J. Korczaka 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadza dane do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) na podstawie dokumentacji KSIP przedłożonej przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
 • dokonuje sprawdzeń na rzecz policjantów oraz uprawnionych pracowników komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce i jednostek podległych
 • prowadzi Elektroniczny Rejestr Śledztw i Dochodzeń Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
 • prowadzi wymaganą dokumentację służbową oraz archiwizuje ją zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • sporządza analizy i zestawienia statystyczne dot. przestępczości w Systemie Analitycznym w celu przedstawienia zobrazowania sytuacji w jednostkach


Warunki pracy


 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania


        - praca z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka


  • Miejsce i otoczenia organizacyjno - techniczne stanowiska pracy


        - oświetlenie naturalne i sztuczne


        - praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy doboego czasu pracy


        - wymuszona pozycja ciałaInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • W ww. biuletynie znajdują się również wzory oświadczeń

 • Oferty nie spełnijące wymogów nie będą brane pod uwagę

 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i precyzyjny
 • Komunikatywność, samodzilność
 • Terminowość, systematyczność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 paździrnika 2006r. oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Dokładność, dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniajacego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postepowaniu sprawdzającemu
 • Oświadczenie, że w okresie od 22 lipca 1944r. do 31 lipca 1990r. kandydat/kandydatka nie pracował/a lub nie pełnił/a służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 paździrnika 2006r. oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r lub później.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
  ul. Korczaka 16
  07-409 Ostrołęka
  Dokumenty w w urzędzie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  20/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi