Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor PINB Myślibórz

74-300 Myślibórz ul. Północna 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie i opracowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Prowadzenie kontroli budynków, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych
 • Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zakończeniu budowy oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • Prowadzenie ewidencji i przygotowywanie wymaganych sprawozdań


Warunki pracy

- Praca w siedzibie Inspektoratu przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie. - Kontakt z interesantem. - Samochód służbowy na wyposażeniu inspektoratu. - Siedziba Inspektoratu znajduje się na I pietrze budynku IV kondygnacyjnego. - Budynek posiada windę i toaletę dla osób niepełnosprawnych. - Narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty proszę składac w kopertach z dopiskiem " Nabór na stanowisko inspektora" Oferty niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będa rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną zawiadomione telefonicznie o kolejnych etapach naboru. Dodatkowe informacje można uzyska pod nr te. 95 747 36-72Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomośc ustawy Prawo Budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejetnośc obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych
 • Umiejętnośc działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejetnośc pracy w zespole
 • Umiejętnośc poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie z interesantami,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Prawo jazdy Kat. B
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane
 • Sumiennośc, dyspozycyjnośc, dokładnośc


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dyplomu
 • kopia uprawnień

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Północna 15
  74-300 Myślibórz
  Sekretariat pokój 128

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  24/05/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi