Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw prowadzenia gospodarki mandatowej w Zespole Finansów Wydziału Wspomagającego

05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Wyszyńskiego 15/17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi ewidencję gospodarki mandatowej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych MANDATY.MF.GOV.PL;
 • przyjmuje należności z tytułu nałożonych mandatów karnych gotówkowych i odprowadza je do kasy Narodowego Banku Polskiego w Warszawie;
 • sporządza zapotrzebowanie na bloczki mandatowe oraz prowadzi ich dystrybucję w KPP w Mińsku Mazowieckim;
 • sporządza zestawienia z wykorzystanych w całości bloczków mandatów karnych, które przekazuje do Izby Skarbowej w Warszawie;
 • prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania do pobranych i wydanych bloczków mandatów karnych;
 • prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania do pobranych i wydanych bloczków pokwitowań na zatrzymane dowody rejestracyjne i prawa jazdy MRD-4;
 • prowadzi księgi druków ścisłego zarachowania dla czeków gotówkowych i druków "KP" z tytułu nałożonych mandatów gotówkowych;
 • prowadzi obsługę kasową Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej .


Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy;

 • wymuszona pozycja ciała;

 • praca w systemie jednozmianowym;

 • obsługa urządzeń biurowych;

 • oświetlenie sztuczne i naturalne;

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku - brak wind, podjazdów i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

 • brak urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego wynika z mnożnika kwoty bazowej - 1,9162 + dodatek z tytułu wysługi lat.


Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: 
https://nabory.kprm.gov.pl/wyniki-naborow


https://bip.minsk-mazowiecki.kpp.policja.gov.pl


oraz udostępniona na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu stosowania przepisów prawnych: Ustawa o Policji, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego; Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego:
 • umiejętność komunikowania się i współpracy;
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
 • znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 • umiejętność wykorzystania systemów informatycznych oraz bardzo dobra znajomość obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office, Internet);
 • odporność na stres;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji;
 • wysoka kultura osobista.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko.......(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie BIP KPP w Mińsku Mazowieckim).

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-03-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wyłącznie w formie papierowej:
  - drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim Zespół Kadr i Szkolenia ul. Wyszyńskiego 15/17, 05-300 Mińsk Mazowiecki lub osobiście - w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku między godz. 8.00 a 15.00

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  17/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi