Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Lublinie

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw administrowania obiektami Policji w Zespole Gospodarki Materiałowo -Technicznej Wydziału Wspomagającego

20-064 Lublin ul. Północna 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektów Policji w KMP w Lublinie oraz jednostkach Policji podległych KMP w Lublinie
 • Opracowuje plany remontów nieruchomości będących w użytkowaniu KMP w Lublinie oraz zapotrzebowań materiałowych i narzędziowych na konserwacje i naprawy bieżące
 • Administruje, przyjmuje i dokumentuje złożone zlecenia na wykonanie robót remontowych
 • Naadzoruje roboty zlecone wykonawcom z zewnątrz


Warunki pracy

- praca na stanowisku o charakterze biurowym,


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze skrzydła C obiektu KMP w Lublinie, zachodzi konieczność przemieszczania się do podległych jednostek/komórek KMP na terenie Lublina i powiatu lubelskiego,


- praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, budynek (skrzydło A) wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast wewnątrz budynek nie jest przystosowany do szczególnych potrzeb osób niepełnosparwnych.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może nastapić po wydaniu upoważnienia dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE" lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności upoważnienia w przypadku legitymowania się upoważnieniem wydany przez uprawniony podmiotWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenia na stanowisku kancelaryjno - biurowym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność podejmowania decyzji
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy w praktyce,samodzielność, współpraca, komunikacja, umiejetność pracy w zespole, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość urządzeń użtkowanych przez Policję
 • Umiejętność czytania instrukcji w języku angielskim


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LUBLINIE
  WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA
  UL. PÓŁNOCNA 3
  20 - 064 LUBLIN

  z dopiskiem "OFERTA ZATRUDNIENIA NA STANOWISKO: INSPEKTOR WYDZIAŁU WSPOMAGAJĄCEGO KMP W LUBLINIE"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry