Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Łodzi

Łódzki Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie podziału i rozliczania dotacji Kuratorium Oświaty w Łodzi

90-446 Łódź al. Kościuszki 120a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dzieli rezerwy celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań w zakresie ustalonym z Wydziałem Finansów i Budżetu Łódźkiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Przekazuje materiały dotyczące podziału dotacji do Wydziału Finansów i Budżetu Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w celu zwiększenia lub zmniejszenia budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 • Udziela odpowiedzi na wnioski jednostek samorządu terytorialnego o wszelkiego rodzaju dotacje w celu zapewnienia właściwego podziału dotacji
 • Rozlicza dotacje celowe przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w celu prawidłowej realizacji zawieranych umów i porozumień


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, - zadania wykonywane w siedzibie urzędu, - Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno – biurowych, - budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, - budynek nie jest wyposażony w windę.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenie w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień z zakresu podstaw ekonomii
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Łodzi
  90-446 Łódź, al. T. Kościuszki 120a
  pok. 02 - Kancelaria

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry