Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/04/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Kole

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw kancelaryjno - biurowych w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole

Komenda Powiatowa Policji w Kole
ul. Sienkiewicza 14
62-600 Koło

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Wydziału Prewencji
 • czynności związane z obiegiem korespodnencji wydziału
 • rejestracja i doręczanie przesyłek zgodnie z dekretacją Naczelnika Wydziału lub jego zastępcy
 • prowadzenie dzienników korespondencji, rejestrów i wykazów
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentów do archiwizacji do składnicy akt
 • nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem sekretariatu i znajdującej się w nim dokumentacji


Warunki pracy

Praca kancelaryjno - biurowa w siedzibie urzędu przy wykorzystaniu komputera i innych urządzeń biurowych, obsługa interesantów.
Praca na I pietrze budynku bez windy, szerokość drzwi przystosowana dla osób niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie administracja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego
pracownik biurowy

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość pogramów WORD, EXEL, POWER POINT
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kole
  ul. Sienkiewicza 14
  62-600 Koło

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/02/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry