Opis stanowiska pracy


Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ochrony danych osobowych w Sekcji Ochrony Informacji Wydziału Ochrony Informacji

80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi dokumentację wynikającą z obowiązujących w Straży Granicznej polityk ochrony danych osobowych i procedur nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Przygotwuje w zakresie Wydziału Ochrony Informacji MOSG, dokumentację niezbędną do nadania, cofnięcia i odwołania upoważnień oraz uprawnień do przetwarzania danych osobowych.
 • Prowadzi ustalone rodzaje ewidencji, sprawozdawczości, analiz, opracowywanie informacji i innych dokumentów.
 • Prowadzi ewidencję szkoleń i wydanych zaświadczeń funkcjonariuszy MOSG w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Krajowego Systemu Informacji (KSI).
 • Bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Bierze udział w opracowywaniu, monitorowanie wdrażania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych w MOSG.
 • Bierze udział w szacowaniu ryzyka w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w MOSG


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu w systemie jednozmianowym.Stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, praca odbywa się głównie w pozycji siedzącej i ma charakter pracy umysłowej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.


W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.


Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika: 1,852 – tj. 4731,37 zł brutto + dodatek za wysługę lat.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • obsługa komputera
 • obsługa urządzeń biurowych
 • sumienność i dokładność,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ,,ściśłe tajne”
 • złożenie oświadczenia lustracyjnego (dotyczy osób urodzonych przed 01.08.1972r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość pakietu Microsoft Office
 • znajomość pakietu Open Office
 • szkolenie z ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.),
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa lub zgoda na udział w procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji o klauzuli „ściśle tajne”.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-24
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  15/05/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi