Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw płac w Referacie Finansowo-Księgowym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzaniem list płac wynagrodzeń pracowników, zasiłków, umów zleceń oraz umów o dzieło, prowadzeniem kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych, dokonywaniem potrąceń z wynagrodzeń na podstawie obowiązujących przepisów, prawomocnych tytułów wykonawczych oraz decyzji o zajęciu wynagrodzeń, sporządzaniem dokumentów przelewowych z tytułu potrąceń z list płac.
 • Sporządzaniem dokumentów przelewowych i deklaracji rozliczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz przesyłaniem dokumentów w formie elektronicznej do ZUS-u za pomocą programu PŁATNIK.
 • Sporządzaniem dokumentów przelewowych i deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, dokonywaniem rozliczeń, przesyłaniem dokumentów w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego.
 • Zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 • Sporządzaniem wkładu do sprawozdań budżetowych dotyczących funduszu wynagrodzeń oraz sporządzaniem pozostałych sprawozdań, w szczególności sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 • Wystawianiem: druków Rp-7 dla byłych pracowników oraz pracowników przechodzących na emeryturę; zaświadczeń dla ZUS o osiągniętych dochodach pracowników pobierających emeryturę lub rentę; zaświadczeń o wynagrodzeniu.
 • Obsługą Systemu Informatycznego - QUORUM.
 • Sporządzaniem rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).
 • Archiwizowaniem sporządzanych dokumentów.
 • Obsługą Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.


Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu.
Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
Sytuacje stresujące w związku z obsługą klientów zewnętrznych.
Praca wymagająca koncentracji, samodzielności, jak i pracy zespołowej.
Praca na 3 piętrze - budynek bez windy.
Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze naliczania wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń podatkowych i ZUS.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość przepisów dotyczących: ZUS, podatkowych, Kodeksu pracy, Ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 • Umiejętność obsługi programu kadrowo-płacowego oraz programu PŁATNIK.
 • Umiejętność wypełniania druków ZUS i podatkowych.
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność komunikacji, współpracy, organizacji pracy, podejmowania decyzji i odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego - poziom B1.
 • Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej NBP.
 • Umiejętność obsługi systemu QUORUM w zakresie płac.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku
  ul. Polanki 124 c
  80-308 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry