Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/07/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw teleinformatycznych Zespół Teleinformatyki

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
ul. Wapienna 45
43-300 Bielsko-Biała

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie serwerami i komputerami używanymi w KMP
 • dokonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu
 • wdrażanie projektów informatycznych związanych z nowoczesnymi systemami aplikacji policyjnych
 • bieżąca konfiguracja sprzętu teleinformatycznego


Warunki pracy

Praca w pomieszczeniu jak równie w terenie, przy komputerze , przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wszelkie informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel.: 812 1500
Wynagrodzenie brutto przy 20 letnim stażu pracy - ok. 2850 zł.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, podchodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
Nabór i postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w 3 etapach:
1- wstępna weryfikacja dokumentów pod względem formalnym
2-test pisemny ze znajomości informatyki, ustawy o służbie cywilnej i pracy administracyjno-biurowej
3-rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które zaliczyły test.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie kierunek informatyczny , lub teleinformatyczny

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry