Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw ewidencji mienia Sekcja Techniki Specjalnej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonuje dowody przychodowo-rozchodowe w programie komputerowym celem ustalenia stanu faktycznego ilościowo-wartościowego mienia Sekcji Techniki Specjalnej WTiZ,
 • sporządza dokumenty przychodowo-rozchodowe w systemie komputerowym w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki materiałowej,
 • prowadzi w formie książkowej oraz systemie komputerowym ewidencję mienia przydzielonego funkcjonariuszom i pracownikom Podlaskiego Oddziału SG w celu ustalenia stanu faktycznego mienia będącego na indywidualnym wyposażeniu funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, sporządza dokumenty analityczno-sprawozdawcze z działalności Sekcji Techniki Specjalnej,
 • sporządza pisma służbowe oraz prowadzi ewidencję opłat abonamentowych sprzętu radiowo-telewizyjnego będącego na ewidencji Podlaskiego Oddziału SG dla potrzeb dowodowych,
 • prowadzi rejestr dowodów obrotu materiałowego w celu prawidłowej ewidencji wykonywanych dokumentów Sekcji Techniki Specjalnej,
 • prowadzi postępowania szkodowe w mieniu techniki specjalnej Podlaskiego Oddziału SG w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za powstałą szkodę oraz rozliczenia szkody,
 • porównuje ewidencję główną z ewidencją prowadzoną przez użytkowników w celu wyeliminowania błędów księgowych.


Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa w systemie jednozmianowym (8 godz.);

 • obsługa urządzeń biurowych;

 • praca w pomieszczeniach biurowych;

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;

 • stres związany z obsługą klienta;

 • telefoniczna i osobista obsługa klienta;

 • realizacja zadań służbowych pod presją czasu;

 • w budynku brak pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz windy i podjazdu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość zasad księgowości
 • otwartość
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Życiorys lub CV
  • Podanie lub list motywacyjny opatrzone datą i własnoręcznym podpisem
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność o ile kandydat/kandydatka je posiada.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Podlaski Oddział Straży Granicznej
  ul. gen. Józefa Bema 100
  15-370 Białystok
  z dopiskiem "oferta pracy - inspektor, WTiZ"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry