Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami przy ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu.
 • Wykonuje czynności kontrolne w zakresie nadzoru podmiotów w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach.
 • Prowadzi sprawozdawczość z ww. zakresu.
 • Rozpatruje odwołania, skargi oraz przygotowuje projekty decyzji z ww. zakresu.
 • Obsługuje programy specjalistyczne z ww. zakresu.
 • Aktualizuje listę podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w zakresie wykonywanych zadań.


Warunki pracy


 • Praca terenowo - biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (fax, kserokopiarka, niszczarka do papieru, skaner, drukarka).

 • Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza siedzibą (wyjazdy służbowe).

 • Kontakt z klientem zewnętrznym.

 • Praca wymagająca dyspozycyjności.

 • Stres związany z przeprowadzaniem kontroli.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ulicy Kazimierzowskiej 29 w Siedlcach

 • Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na parterze.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, drukarka.

 • Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Budynek Inspektoratu nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Dobra znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność, rzetelność, dyspozycyjność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-04
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce - dokumenty można składać osobiście w sekretariacie (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem "ogłoszenie o naborze nr 74894”) lub przesłać pocztą, kurierem na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siedlcach, ul Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce, (w kopercie zawierającej dane nadawcy, adresata oraz z dopiskiem "ogłoszenie o naborze nr 74894”).

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/02/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry