Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw rolniczego handlu detalicznego w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

96-200 Rawa Mazowiecka ul. Mszczonowska 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole urzędowe w zakładach produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego,
 • pobiera próby do badań monitoringowych na pozostałości chemiczne, biologiczne oraz stopien skażenia radiologicznego,
 • przeprowadza kontrole przestrzegania warunków weterynaryjnych przy uboju zwierząt, rozbiorze, przetwarzaniu mięsa oraz przetwórstwie mięsa,
 • przeprowadza kontrole środków transportu żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • przeprowadza kontrole procesów technologicznych w produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • przeprowadza kontrole w zakresie rolniczego handlu detalicznego, prowadzi rejestr RHD,
 • prowadzi postępowania administracyjne, sporządza dokumentację i sprawozdawczość w zakresie działań zespołu ds.bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.


Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz.7.30 do 15.30,
- praca w siedzibie urzędu i poza urzędem - w terenie,
- wyjazdy służbowe w teren do nadzorowanych podmiotów - samochód służbowy,
- kontakt ze zwierzętami i materiałem biologicznym,
- praca w biurze: obsługa komputera z drukarką, skanera, telefonu i urządzeń pomiarowych,
- stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze,
- w budynku brak windy,
- pomieszczenia biurowe oraz higieniczno-sanitarne nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego i administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-21
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Mszczonowska 10
  96-200 Rawa Mazowiecka

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry