Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

05-400 Otwock Ul. Andriollego 80

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Będzie przeprowadzała kontrole podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną, prowadziła dokumentację i wymaganą sprawozdawczość, pobierała i przyjmowała próbki do badań w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy: a) uboju zwierząt rzeźnych i dobrostanu; b) przetwórstwie mięsa, skupie i przetwórstwie mięsa zwierząt łownych, składowaniu mięsa i jego przetworów; c) produkcji mleka i jego przetworów; d) przetwórstwie i przechowywaniu miodu naturalnego; e) przetwórstwie i przechowywaniu produktów rybołówstwa; f) kontrola weterynaryjna artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego sprowadzanych z zagranicy i pobieranie próbek tych artykułów;
 • kontrola prawidłowości wykonywania urzędowych czynności przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania badania w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Przygotowywanie postępowania administracyjnego w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia w zakresie jakości zdrowotnej środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
 • nadzór i koordynacja w zakresie przyjmowania i wysyłania informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach w ramach systemu RASFF;
 • obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw;
 • częstotliwość wykonywania kontroli danego obiektu określa instrukcja GLW;


Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu, wyjazdy służbowe, kontrole w terenie, praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym, budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat.B
 • Znajomość obsługi komputera
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa administracyjnego;
 • znajomość prawa: weterynaryjnego i żywnościowego krajowego UE, USA i innych państw trzecich;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Otwocku, ul. Andriollego 80, 05-400 Otwock

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi