Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 32

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje i rejestruje zgłoszenia o chorobach zakaźnych zwierząt, wspomaga działania wykrywające, kontrolujące i likwidujące choroby zakaźne zwierząt (wskazane przepisami prawa weterynaryjnego) w celu ich zwalczania
 • Realizuje zadania wynikające ze współpracy z ARiMR oraz organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sprawowanego nadzoru.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych i innych dokumentów
 • Prowadzi określone przepisami postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych w pobranych próbach
 • Pracuje w systemach komputerowych stosowanych w PIW, aktualizacja bazy danych i rejestrów
 • Sprawuje nadzór nad przemieszczaniem i przywozem zwierząt w tym kontroli stanu ich zdrowia, w celu zabezpieczenia przed chorobami zakaźnymi zwierząt
 • Pobiera próbki do badań laboratoryjnych, organizuje i nadzoruje monitoring chorób odzwierzęcych
 • Sporządza obowiązujące dokumentacje i sprawozdawczość z powierzonych obowiązków
 • Sprawuje kontrolę podmiotów nadzorowanych
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz prowadzi wymaganą dokumentację w tym zakresie


Warunki pracy

- Praca w terenie - Praca przy komputerze - Stres związany z różnorodnością zagadnień i kontaktami z podmiotami - Wyjazdy samochodem służbowym - Lokalizacja miejsca pracy - parter - Bariery architektoniczne - Konieczność poruszania się po schodach - Brak wind - Brak drzwi o odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych - Brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane - Kandydaci/Kandydatki zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie postępowania rekrutacyjnego. - Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem - Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego - Dodatkowe informacje: 77 433 34 65Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna).
 • Zdolność analityczcnego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa weterynaryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego.
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Piłsudskiego 32
  48-303 Nysa

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  27/01/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi