Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Przeprowadzanie kontroli urzędowych lekarzy weterynarii w trakcie wykonywania czynności zleconych przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie higieny środków pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie monitoringu pozostałości chemicznych, biologicznych w środkach żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Wystawienie świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym i zagranicznym.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego .
 • Przygotowywanie dokumentacji dla powiatowego lekarza weterynarii związanych z postępowaniem administracyjnym w I instancji.
 • Prowadzenie postępowania mandatowego i przygotowywanie wniosków do sądu w stosunku do osób winnych naruszenia przepisów weterynaryjnych i sanitarnych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie z higieną żywności.
 • Ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z działu.
 • Prowadzenie i obsługa programów E-klient, Baza On Line, Wetlink
 • Uczestnictwo w szkoleniach oraz samokształcenie związane z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych
 • Dokumentowanie własnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynności urzędowych.
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz dbanie o powierzone mienie zakładu.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez powiatowego lekarza weterynarii.


Warunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00,
praca w siedzibie inspektoratu i na obszarze powiatu,
praca przy komputerze,
wyjazdy służbowe,
praca zespołowa, budynek piętrowy z windą i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu potwierdzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o o rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosił mniej niż 6 %.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry