Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/04/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta pod kątem wymogów wzajemnej zgodności, przemieszczania zwierząt i IRZ,
 • prowadzenie spraw z zakresu wymogów wzajemnej zgodności, przemieszczania zwierząt i IRZ,
 • prowadzenie kontroli i prowadzenie spraw z zakresu dobrostanu zwierząt w miejscu ich przebywania,
 • nadzór nad przestrzeganiem praw zwierząt


Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, - praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu- teren powiatu międzyrzeckiego, wyjazdy służbowe, - prowadzenie pojazdu służbowego do 3,5 t., - stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze, - budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet, - narzędzia i materiały pracy- komputer, urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem " Nabór na stanowisko Inspektora weterynaryjnego z Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt" Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii lub zootechnika lub na stanowisku pokrewnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii ( dotyczy lek.wet.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Egzekucyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumnetu - prawa jazdy,
 • Kopia dokumentu lub oświadczenie potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dot. lek. wet.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Międzyrzeczu
  ul. Zakaszewskiego 2
  66-300 Międzyrzecz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry