Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

08-200 Łosice ul.Myśliwska 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje zadania ustawowe prznależne do wykonywania przez zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • Przyjmuje zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia chorób zakźnych zwierząt (ASF, HPAI)
 • Przygotowuje plany prowadzenia badań kontrolnych w zakresie chorób zakźnych, czuwa nad ich realizacją oraz prowadzi wymaganą dokumentację
 • Prowadzi dochodzenia epizootyczne, pobiera próby do badań diagnostycznych
 • Prowadzi rejestry kontrolowanych podmiotów, dokumentację z realizacji kontroli, sporządza zestawienia i przygotowuje decyzje administracyjne
 • Przygotowuje i aktualizuje plany gotowości zwalczania choróba zakźnych zwierząt
 • Wykonuje inne czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikające z przepisów krajowego prawa wewtrynaryjnego i prawa UE


Warunki pracy


 •  Zadania wykonywane w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, poza siedzibą urzędu (teren powiatu łosickiego) od poniedziałku do piątku (7.30-15.30)

 •  Wyjazdy służbowe

 •  Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych (praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie);

 •  Kontakt z klientem zewnętrznym

 •  Wymagana duża dyspozycyjność

 •  Stres związany z przeprowadzaniem kontroli

 •  Zagrożenie korupcją


Budynek piętrowy w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach, nieprzystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów oraz wind).Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 •  Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem;

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /83/ 359-04-51Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (np. zootechnika, rolnictwo)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych, postępowania administarcyjnego, ustawy o służbie cywilnej i inspekcji weterynaryjnej
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B i umiejętność prowadzenia pojazdów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Zaangażownie i chęć podnoszenia kwalifikacji
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność, odpowiedzialność i rzetelność
 • Umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B i umiejętności prowadzenia pojazdów
 • Kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-05-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łosicach
  ul. Myśliwska 1
  08- 200 Łosice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  13/05/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi