Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lipnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Zespole ds. zdrowia zwierząt i ochrony zwierząt

ul. Sierakowskiego 12, 87-600 Lipno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich oraz dzikich utrzymywanych jak zwierzęta gospodarskie,
 • prowadzenie spraw związanych z podmiotami nadzorowanymi,
 • prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt
 • monitorowanie chorób odzwierzęcych i czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania
 • nadzór nad monitoringiem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych
 • prowadzenie postępowań w celu likwidacji ognisk chorób zakaźnych zwierząt
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami
 • sporządzanie sprawozdawczości okresowej zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych
 • kontrole lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie w zakresie zadań związanych z monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • aktualizacja powiatowych planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • obsługa systemów informatycznych TRACES, VETLINK


Warunki pracy

Praca w charakterze inspektora weterynaryjnego na terenie powiatu lipnowskiego. Praca przy komputerze i w terenie powiatu lipnowskiego. Pomieszczenia nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru dokumentów,po tym okresie oferty zostaną komisyjnie zniszczone

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obsługi komputera,
 • znajomość aktualnych przepisów weterynaryjnych
 • prawojazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry