Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

31-410 Kraków ul. Lublańska 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole podmiotów w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek,
 • przeprowadza kontrole podmiotów w zakresie spełnienia wymagań weterynaryjnych działalności MLO, SB, RHD,
 • sporządza raporty, analizy na potrzeby jednostki oraz jednostek zewnętrznych, w tym jednostek nadrzędnych,
 • bierze udział w przeprowadzeniu innych kontroli z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej,
 • obsługuje petentów/klientów jednostki w zakresie sprawowanego nadzoru,
 • nadzoruje załadunek/rozładunek towaru przy eksporcie/imporcie do/z krajów trzecich,
 • pobiera próbki żywności pochodzenia zwierzęcego do badań mikrobiologicznych i chemicznych w ramach weryfikacji (kontroli) badań właścicielskich,
 • sporządza harmonogramy pobierania urzędowych próbek produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • prowadzi korespondencję oraz sprawy z zakresu prowadzonego nadzoru.


Warunki pracy

- praca od wtorku do piątku w godzinach 7.00 do15.00, poniedziałki w godzinach    od 8.00 do 16.00 lub od 10.00 do 18.00 w zależności od harmonogramu;


- praca w siedzibie inspektoratu połączona z wyjazdami terenowymi /kontrole,        pobieranie próbek do badań/,


- praca związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie,


- praca w obecności zwierząt i w środowisku, w którym przebywają zwierzęta,


- wyjazdy służbowe /szkolenia/,


- budynek inspektoratu nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak    wind, brak podjazdów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych
 • Biegła obsługa komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • dyspozycyjność
 • kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krakowie
  ul. Lublańska 11
  31-410 Kraków

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  12/04/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi