Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Garwolinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. K.S. Wyszyńskiego 13
08-400 Garwolin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,
 • przygotowanie decyzji dla Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • prowadzenie kontroli w obiektach nadzorowanych,
 • prowadzenie kontroli i nadzoru nad podmiotami produkującymi żywności zwierzęcego pochodenia


Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych typu fax, niszczarka do papieru, kserokopiarka. Zadania wykonywane w siedzibie Inspektoratu oraz poza jego siedzibą (wyjazdy służbowe), kontakt z klientem zewnętrznym. Praca wymagająca dyspozycyjności. Stres związany z przeprowadzaniem kontroli. Zagrożenie korupcją.
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na pierwszym piętrze. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Budynek Inspektoratu i pomieszczenia sanitarno - higieniczne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe warunki pracy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane,
- kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie,
- po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 256843445

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość aktualnych aktów normatywnych stanowiących podstawę funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej,
 • biegła umiejętność pracy z komputerem,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • predyspozycje do pracy pracy w administracji,
 • posiadanie prawa jazdy i możliwość korzystania z własnego pojazdu do celów służbowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • samodzielność, dyspozycyjność,
 • znajomość w stopniu podstawowym języka obcego,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. K. S. Wyszyńskiego 13
  08-400 Garwolin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/04/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry