Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w Zespole do spraw Bezpieczeństwa Żywności, Pasz i Utylizacji


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi rejestr zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz aktualizację tego rejestru,
 • Prowadzi kontrole weryfikujące spełnienie wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadza kontrole planowe oraz kontrole sprawdzające usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,
 • Weryfikuje przestrzeganie limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,
 • Prowadzi monitoring produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • Kontroluje pochodzenie surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • Prowadzi dokumentację związaną z zadaniami oraz konieczną sprawozdawczość,
 • Pobiera próbki do urzędowych badań żywności,
 • Organizuje szkolenia, udziela pomocy i doradztwa dla podmiotów zamierzających prowadzić lub prowadzących rolniczy handel detaliczny.


Warunki pracy

- Praca od poniedziałku do piątku (7.00 - 15.00)


- Praca w biurze przy monitorze komputerowym


- Praca w terenie (przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego)


- Prowadzenie samochodu służbowego


- Wyjazdy służbowe (szkolenia, narady, konferencje)


- Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu, który mieści się na parterze (brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe pokrewne z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku pracy, jak np. technologia żywności, biotechnologia, żywienie człowieka

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Znajomość procedur postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Znajomość ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o o produktach pochodzenia zwierzęcego
 • Znajomość rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-25
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Kościuszki 88
  64-700 Czarnków

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry