Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw pasz i ubocznych produktów zwierzęcych zespół ds. Bezpieczeństwa żywności , Pasz i Utylizacji

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Choszcznie ul. MALCZEWSKIEGO 17/1, 73-200 Choszczno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi
 • realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli urzędowej Pasz
 • pobieranie prób do badań monitoringowych
 • planuje budżet w zakresie higieny pasz
 • raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz
 • nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze
 • prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem
 • nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach
 • nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych
 • nadzór nad obrotem paszami
 • aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek zagrożenia wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz
 • nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi białka pochodzenia zwierzęcego, zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych, nad hurtowniami
 • nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego


Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu- praca na parterze i I piętrze budynku nie posiadającym podjazdu, windy. Brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.
Reprezentacja urzędu w zakładach produkujących środki spożywcze, praca poza siedzibą urzędu, wysiłek fizyczny.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz adres --------http://piw.choszczno.ibip.pl/public/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
Oferty niekompletne oraz nadane po terminie nie będą rozpatrywane .
Zastępstwo na czas nieobecności członka korpusu służby cywilnej.
KONTAKT POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W CHOSZCZNIE - DARIUSZ RANISZEWSKI 957652303


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości inspekcji weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze pracy związanym z administracją

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawojazdy kategori B
 • komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nie przewidzianych, umiejętność prognozowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • KSIĄŻECZKA ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNYCH , DOSKONAŁA OBSŁUGA PAKIETU OFFICE,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dyplom, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W CHOSZCZNIE
  UL. MALCZEWSKIEGO 17/1
  73-200 CHOSZCZNO
  Z DOPISKIEM ogłoszenie nr 2 - OFERTA PRACY INSPEKTOR PASZE- ZASTĘPSTWO

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry