Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt W ZESPOLE DS. ZDROWIA i OCHRONY ZWIERZĄT


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • będzie prowadzić sprawy z zakresu ochrony zwierząt w szczególności kontrole gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie w zakresie dobrostanu
 • będzie przeprowadzać kontrole z zakresu bioasekuracji gospodarstw ( ASF i HPAI)
 • będzie przeprowadzać kontrole gospodarstw rybackich - kontrole sektora akwakultury
 • będzie przeprowadzać kontrole punktów wykorzystujących materiał biologiczny – punkty dystrybucji nasienia
 • będzie przeprowadzać kontrole punktów kopulacyjnych
 • będzie przeprowadzać kontrole podmiotów zajmujących się obrotem i pośrednictwem w obrocie zwierzętami
 • będzie przeprowadzać kontrole podmiotów zajmujących się zarobkowym przewozem zwierząt
 • będzie przyjmować zgłoszenia i rejestrować gospodarstwa pasieczne
 • będzie przygotowywać projekty decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych
 • będzie sporządzć harmonogramy dotyczące monitoringu choroby Aujeszkyego
 • zajmować się obsługą weterynaryjnych systemów informatycznych do bieżącego przepływu informacji
 • będzie prowadzić sprawy związane z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, oraz ich realizacja
 • będzie współpracwoać z instytucjami i organizacjami lokalnymi na rzecz ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • będzie nakładać i stosować sankcje karno-administracyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy
 • będzie prowadzić obowiązującą dokumentację, sprawozdawczość i niezbędną ewidencję prowadzonych spraw


Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Praca wykonywana w siedzibie Inspektoratu z użyciem monitora ekranowego oraz w terenie. Siedziba Inspektoratu znajduje się na II piętrze - brak windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

www.piw-chodziez.plWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Posiadanie prawa jazdy
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • kopia dyplomu lekarza weterynarii
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-03-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Paderewskiego 2
  64-800 Chodzież

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/03/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry