Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzozowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

36-200 Brzozów
ul. Witosa 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się rolniczym handlem detalicznym
 • Sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami pozyskującymi mleko
 • Sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji
 • Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości
 • Pobieranie prób w ramach badań monitoringowych pozostałości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego


Warunki pracy

Praca w inspektoracie
Budynek jednopiętrowy - brak windy
Praca w terenie - wykonywanie kontroli gospodarstw i podmiotów
Prowadzenie samochodu osobowego

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione listownie o terminie i miejscu dalszego postępowania kwalifikacyjnego.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry