Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/09/2021.

inspektor nadzoru nad żeglugą

Gdańsk, pomorskie

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Opis stanowiska pracy


Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru nad żeglugą Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Gdańsku

85-056 Bydgoszcz ul. Marcinkowkiego 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej, przeprowadza inspekcje statków, kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych,
 • weryfikuje ustaloną głębokość tranzytową na szlakach żeglownych, kontroluje oznakowania szlaku żeglownego,
 • przeprowadza postępowania w sprawach wypadków żeglugowych
 • kontroluje dokumenty przewozowe i zgodność przewożonego przez statek ładunku z tymi dokumentami,
 • prowadzi rejestr administracyjny polskich statków żeglugi śródlądowej, wydawaje dokumenty rejestracyjne , wydaje oraz cofa dokumenty bezpieczeństwa statku
 • dokonuje weryfikacji żeglarskich książeczek pracy oraz legalizacji wyciągów pływania,
 • prowadzi sprawy administracyjne, opiniuje pozwolenia wodno-prawne oraz sprawy związane z ustawowym zakresem działań Urzędu,
 • wydaje zezwolenia na jednorazowe podróże statków nie posiadających świadectwa zdolności żeglugowej.


Warunki pracy

-biuro na III piętrze - brak wind - praca biurowa- narzędzia i materiały do pracy - komputer i laptop - praca poza siedzibą urzędu- wyjazdy służbowe samochodem służbowym oraz statkiem inspekcyjnym,( na  jednym ze statków brak sanitariatu), w przypadku wyjazdów kilkudniowych zapewniony jest nocleg.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Etapy naboru: weryfikacja formalna ofert, rozmowa kwalifikacyjna. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone , co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze żeglugi śródlądowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • patent żeglarski kapitana żeglugi śródlądowej klasy B lub klasy A
 • znajomość ustawy o żegludze śródlądowej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • znajomość przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • znajomość Prawa wodnego
 • znajomość dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczących żeglugi śródlądowej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • umiejętność obsługi komputera – programu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • patent żeglarski stermotorzysty
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • kultura osobista, odporność na stres, asertywność
 • dokładność, sumienność i rzetelność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-15
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy
  Delegatura w Gdańsku
  ul. Na Stoku 50
  80-874 Gdańsk

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry