Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

96-100 Skierniewice ul. Konstytucji 3 Maja 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • przygotowywanie projektów postanowień oraz decyzji administracyjnych
 • prowadzenie kontroli budów i obowiązkowych kontroli
 • prowadzenie kontroli z zakresu utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności powstania katastrofy budowlanej
 • nakładanie grzywien w postaci mandatu karnego


Warunki pracy

Narażenie na stres związany z kontaktem z interesantami.
Wyjazdy na kontrole i oględziny obiektów budowlanych i robót budowlanych na terenie powiatu skierniewickiego - kierowanie samochodem służbowym, praca z urządzeniami pomiarowymi i praca na wysokości.
Praca w siedzibie inspektoratu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z budownictwem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, umiejętność stosowania ich w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • dyspozycyjność i komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia uprawnień budowlanych
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach
  ul. Konstytucji 3 Maja 6
  96-100 Skierniewice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  29/05/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi