Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/06/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw - kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego - prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51
07-300 Ostrów Mazowiecka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane


Warunki pracy

- praca przy komputerze
- praca w terenie
- obsługa samochodu służbowego

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
wszelkie informacje w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 51
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 029 645 71 35

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa ogólnego

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
pracy zawodowej w budownictwie lub administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • prawo jazdy kat. B, uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie bądź bez ograniczeń
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia uprawnień budowlanych
  • zaświadczenie o stanie zdrowia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  02/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry