Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Lublin

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego w wieloosobowym stanowisku ds. inspekcji i orzecznictwa

20-026 Lublin ul. Fryderyka Chopina 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Kpa
 • przygotowanie odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi
 • prowadzenie postępowań kontrolnych i administracyjnych, sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • współpraca z innymi organami wyspecjalizowanymi oraz urzędami


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą - wykonywanie czynności inspekcyjno-orzeczniczych, praca przy komputerze, praca na wysokości pow. 3 m oraz prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B (podczas wykonywania czynności inspekcyjno-kontrolnych)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 81 53-44-772, 81 53-44-773 Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu do PINB m Lublin) nie będą brane pod uwagę.CV oraz list motywacyjny powinny być odręcznie podpisane.


Wynagrodzenie zasadnicze ok 3.200 zł brutto miesięcznie+ dodatek za staż pracy.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w budownictwie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows), pakiet Office
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz przepisów powiązanych z ustawą
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • prawo jazdy kat B - umiejętność prowadzenia samochodu
 • umiejętność pracy w zespole, uczciwość
 • rzetelność, staranność i obowiązkowość
 • wysoka kultura osobista
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność argumentowania przy podejmowaniu rozstrzygnięć


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie uprawnień budowlanych
 • kopie świadectw pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
  ul. Fryderyka Chopina 5, 20-026 Lublin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry