Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 23/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Gliwice

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice w Wydziale Inspekcyjno-Kontrolnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postepowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane;
 • Przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism;
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • Prowadzenie czynności kontrolno-inspekcyjnych;
 • Przyjmowanie petentów;


Warunki pracy


 • Praca poza siedzibą urzędu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli obiektów i prowadzonych robót budowlanych (praca na wysokościach).

 • Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, polegająca na sporządzaniu projektów decyzji, postanowień i pism.

 • Bezpośredni kontakt z petentami, konieczna komunikatywność i odporność na stres. Siedziba znajduje się na trzecim piętrze. Brak windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice" do dnia 01.01.2021r. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po w/wym. terminie nie będą rozpatrywane. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 32 332 14 97 w godz. od 8.00 do 13.00 (Róża Skrobiś PINB).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie Budowlane lub architektoniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z budownictwem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość prawa budowlanego
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy
 • Komunikatywność i samodzielność
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • -
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice,
  44-100 Gliwice ul. Ziemowita 1

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry