Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 06/12/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista w Wydziale Prawnym


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kształtowanie wizerunku Wojewódzkiego Inspektoratu w środkach masowego przekazu i na stronach internetowych WIOŚ (funkcja rzecznika prasowego)
 • przekazywanie mediom i opinii publicznej bieżących informacji o działalności WIOŚ
 • udzielanie odpowiedzi na pytania i publikacje medialne oraz bieżąca współpraca z mediami
 • czynności wspomagające w ramach pracy Wydziału dotyczące spraw organizacyjnych, w szczególności pomoc w opracowaniu wniosków w celu pozyskiwania środków finansowych we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Inspektoratu
 • przygotowywanie informacji dla kierownictwa Wojewódzkiego Inspektoratu i komórek organizacyjnych o nowych regulacjach prawnych


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa


obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


samodzielne prowadzenie samochodu służbowego


wystąpienia publiczne


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Pomieszczenia do pracy biurowej w obiekcie WIOŚ w Poznaniu posiadają bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z organiczoną sprawnością ruchową.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.


Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych.


Oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje te nie będą spełniać wymagań formalnych. Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska
 • wiedza z zakresu działania WIOŚ oraz organizacji i struktury IOŚ
 • znajomość Prawa prasowego
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość RODO
 • znajomość KPA
 • znajomość prawa i postępowania cywilnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o IOŚ
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej
 • prawo jazdy kat B
 • umiejętność argumentowania
 • dzielenie się wiedzą
 • doskonalenie zawodowe
 • rzetelność i terminowość
 • organizacja pracy własnej
 • zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność współpracy
 • budowanie relacji
 • skuteczna komunikacja


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-11-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  WIOŚ w Poznaniu
  ul. Czarna Rola 4
  61-625 Poznań
  koniecznie z dopiskiem "Oferta nr 4"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry