#

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa IT w Biurze Informatyki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warszawa, mazowieckie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa IT w Biurze Informatyki

Miejsce pracy: Warszawa

Numer referencyjny: GS/BI/03/23

Główne obowiązki:

 • obsługa systemów bezpieczeństwa w tym konfiguracja i modyfikacja infrastruktury w aspektach związanych z cyberbezpieczeństwem (np. VPN, WiFI, 802,1x, etc.);
 • monitorowanie, analiza danych i reagowanie na incydenty;
 • aktywne rozpoznawanie bieżących zagrożeń i ich analiza, oraz zapobieganie, dostosowanie polityk cyberbezpieczeństwa: zapory sieciowej, bramy pocztowej itp.;
 • udział w analizach i przygotowywaniu specyfikacji wymagań rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 • współpraca z administratorami;
 • udział w tworzeniu dokumentacji w tym specyfikacji wymagań w zakresie infrastruktury IT, procedur, polityk oraz dobrych praktyki zaleceń w zakresie cyberbezpieczeństwa;
 • aktywne uczestniczenie (m.in. definiowanie celów, monitoring postępu prac, motywowanie zespołu projektowego) we wdrażaniu projektów dotyczących rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa;​
 • śledzenie na bieżąco trendów i rozwiązań w tym legislacyjnych w obszarze cyberbezpieczeństwa;
 • współpraca z instytucjami ds. cyberbezpieczeństwa między innymi NASK, CSIRT, CERT, CBZC.

Oczekujemy (wymagania konieczne):

 • wykształcenia wyższego informatycznego lub pokrewnego;
 • 4 letniego (w tym min. 2 lata na stanowisku związanym z bezpieczeństwem IT) doświadczenia zawodowego w branży IT;
 • znajomości rozwiązań i narzędzi z obszaru cyberbezpieczeństwa (EDR, SIEM, NGAV, WAF, UTM, Sknery podatności itp.);
 • znajomości taktyk i technik przeprowadzania ataków komputerowych oraz metod ich detekcji i zapobiegania;
 • znajomości zagadnień sieciowych (switching, routing) oraz zagadnień z obszaru protokołów sieciowych np. TCP/IP, HTTPS, QUIC, itp.;
 • znajomość rozwiązań opartych o wirtualizację VMware oraz rozwiązań chmurowych: Azure, O365 z uwzględnieniem aspektów cyberbezpieczeństwa;
 • umiejętności pracy w zespole, w tym komunikatywność pozwalającej na sprawną realizację powierzonych zadań;
 • samodzielności w realizacji zadań, w tym umiejętność szukania rozwiązań dla trudnych zagadnień;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji.

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym;
 • dobra znajomość OS Linux, MS Windows ze szczególnym uwzględnieniem AD;
 • certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa IT;
 • znajomość języków skryptowych Powershell, Bash, etc.;
 • znajomość zagadnień i narzędzi automatyzacji np. Ansible, Nornir, Napalm;
 • chęć poszukiwania rozwiązań usprawniających wykonywaną pracę i podnoszenia kwalifikacji z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. 


Termin zgłoszeń: do 25.04.2023 r.

Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.
Aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30.

Inne informacje:

 • metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy,doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji, assessment center),
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu),
 • oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych."
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi