Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 21/03/2019.

Opis stanowiska pracy

ZADANIA:

 1. Odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach – zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości – wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych.
 2. Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów.
 3. Sporządzanie i analiza planów budżetowych, bilansu, cash flow, deklaracji rozliczeniowych firmy dla ZUS, GUS, urzędów skarbowych).
 4. Kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy.
 5. Nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji.
 6. Optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych.
 7. Opracowywanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym.
 8. Potwierdzanie sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych.
 9. Nadzorowanie procedur dotyczących kaucji i gwarancji.
 10. Odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego.
 11. Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych.
 12. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
 13. Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP, PEFRON).
 14. Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych.
 15. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy).
 16. Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy.
 17. Sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) dla zleceniobiorców.
 18. Rozliczanie delegacji pracowniczych.
 19. Sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych.
 20. Ewidencja zwolnień lekarskich.
 21. Nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników.
 22. Organizowanie i nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP.
 23. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

 

WYMAGANIA:

 1. Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku samodzielnego księgowego.
 2. Znajomość programu Comarch Optima.
 3. Znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego.
 4. Znajomość kaucji i gwarancji.
 5. Mile widziana znajomość branży budowlanej.
 6. Certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 7. Mile widziane są również dodatkowe kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów: ACCA lub biegły rewident.
 8. Znajomość Kodeksu pracy i bieżących zmian w tym zakresie.
 9. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Prezentacja firmy

GW Sprinkler świadczy kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.... Doradztwo projektowanie, instalowanie i serwis systemów przeciwpożarowych niezależnie od ich wielkości i zakresu działania.

CHARAKTERYSTYKA FIRMY GW SPRINKLER

1. Firma świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi na terenie kraju i za granicą.

2. Strategiczne obszary naszych działań to projektowanie i montaż:
 instalacji tryskaczowych;
 instalacji gaszenia gazem;
 instalacji pianowych;
instalacji mgły wodnej

3. GW SPRINKLER specjalizuje się w projektowaniu, wykonywaniu i nadzorze systemów przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych, handlowych, logistyce, serwerowniach, ośrodkach obliczeniowych, maszynowniach, wysokościowcach, biurowcach, hotelach, obiektach muzealnych.

4. Własny zakład prefabrykacji z nowoczesną malarnią proszkową.

5. Zakład produkcyjny jest w pełni zautomatyzowany (szybkie wykonanie prefabrykatu do montażu instalacji).

6. Doświadczona i dynamiczna kadra.

7. Instalacje wykonywane zgodnie z wytycznymi i normami: PN, NFPA, FM Global, Vds.

8. Sprawdzeni i rzetelni podwykonawcy.

9. Dotychczasowy rozwój firmy jest prężny i dynamiczny ( przekroczyliśmy
cele, które założyliśmy).
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
17/03/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa , Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa , Praca Biuro / Dokumentacja , Praca Finanse
Zapisz ofertę
do góry