Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/06/2021.

Opis stanowiska pracy

Narodowy Instytut Onkologii

im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

poszukuje kandydata na stanowisko

Broker Innowacji

w ramach programu „Inkubatora innowacyjności 4.0”

 

Od kandydatów oczekujemy:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane nauki medyczne, biotechnologia, biologia, chemia)
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów
 • Doświadczenie w relacjach B2B
 • Umiejętność pozyskiwania informacji badawczo-rozwojowych
 • Zdolności analityczne
 • Znajomość zagadnień związanych z pracami na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub na rzecz wdrożenia nowych technologii w działalności podmiotów gospodarczych
 • Inicjatywa i samodzielność w działaniu
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i kadrą naukową
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2)

 

Mile widziane:

 • Doświadczenie w realizacji poprzednich edycji programu Inkubator Innowacyjności
 • Wiedza z obszaru ochrony własności intelektualnej
 • Umiejętność współdzielenia się wiedzą

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Inwentaryzacja rozwiązań możliwych do skomercjalizowania
 • Identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie prac B+R
 • Pozyskiwanie zespołów naukowych gotowych do podjęcia badań w tematyce będącej odpowiedzią na zapotrzebowanie rynkowe
 • Udział w opracowaniu i wprowadzeniu kart technologii do elektronicznej bazy danych, zawierającej ofertę wdrożeniową
 • Udział w wystawach i targach typu „science to bisnes” mających na celu realizację zadań promocyjnych oferty technologicznej
 • Prezentacja potencjalnym nabywcom rozwiązań opracowanych w ramach programu
 • Organizacja spotkań naukowców z przedsiębiorstwami
 • Uczestnictwo w negocjacjach biznesowych
 • Organizacja spotkań naukowców z funduszami inwestycyjnymi
 • Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych (krajowych i zagranicznych) na których możliwa będzie prezentacja wyników badań oraz nawiązanie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami wyników bądź inwestorami
 • Organizacja konsultacji z rzecznikiem patentowym
 • Zawieranie umów o zachowaniu poufności z potencjalnymi partnerami biznesowymi
 • Udział w przygotowaniu materiałów dla przedsiębiorców
 • Współpraca z brokerami Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii w zakresie przygotowania i prezentacji oferty członków Konsorcjum podmiotom współpracującym z PACTT
 • Prowadzenie bazy podmiotów otoczenia gospodarczego członków Konsorcjum
 • Przeprowadzenie audytu rozwiązań technologicznych, zgłoszeń patentowych i patentów wytworzonych w ramach „Inkubatora innowacyjności 4.0” w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie badawczym,
 • Poszukiwanie partnerów biznesowych do wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych oraz powoływanie konsorcjów naukowo-przemysłowych - także na poziomie międzynarodowym,
 • Poszukiwanie odbiorców dla technologii opracowanych w ramach „Inkubatora innowacyjności 4.0” w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie badawczym
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie komercjalizacji projektów naukowych i transferu technologii pracowników naukowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte staże oraz doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach przez Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w zakresie niezbędnym do postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz.1781)".

 

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 18 czerwca 2021 r. za pomocą przycisku "aplikuj".

Informujemy, że nawiążemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prezentacja firmy

Instytut jest jednostką naukowo-badawczą i usługowo-leczniczą zapewniającą wysoko... specjalistyczną diagnostykę, terapię i rehabilitację chorych na nowotwory.  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/06/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
Mniej niż 1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe magisterskie
Branża / kategoria:
Praca Badania / Rozwój , Praca Kadra zarządzająca , Praca Laboratorium / Farmacja / Biotechnologia , Praca Biuro / Dokumentacja
do góry