Opis stanowiska pracy


Archiwum Państwowe w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

archiwista do spraw sprawowania nadzoru archiwalnego nad państwowym zasobem archiwalnym w Oddziale I - Kształtowania narodowego zasobu archiwalnego

40-145 Katowice Józefowska 104

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wydaje zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, opiniuje wnioski nadsyłane przez niepaństwowe jednostki organizacyjne, po uprzedniej konsultacji z Kierownikiem Oddziału
 • Przygotowuje projekty uzgodnień i opinie normatywów kancelaryjno-archiwalnych nadsyłane przez jednostki wytwarzające materiały archiwalne i pozostałe jednostki organizacyjne
 • Przeprowadza kontrole i lustracje archiwów zakładowych w zakresie stosowania obowiązujących przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • Przygotowuje do podpisu dyrektora wystąpienia pokontrolne, w celu sprawdzania prawidłowości postępowania z dokumentacją przez jednostki organizacyjne
 • Przeprowadza ekspertyzy archiwalne w zakresie postępowania z dokumentacją oraz wartościuje dokumentację, w celu nadzoru nad prawidłowością porządkowania i kwalifikacji dokumentacji w archiwach zakładowych
 • Wykonuje czynności kancelaryjne, dokumentuje przebieg załatwiania spraw w systemie informatycznym EZD PUW oraz uzupełnia bazy danych wykorzystywane w Archiwum
 • Bierze udział w pracach związanych z przejmowaniem materiałów archiwalnych: kontroluje prawidłowość uporządkowania materiałów archiwalnych, analizuje spisy zdawczo-odbiorcze
 • Udziela konsultacji osobistych i telefonicznych w zakresie postępowania z dokumentacją oraz o zarządzaniu zasobami archiwalnymi
 • Gromadzi spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach zakładowych oraz analizuje spisy i usuwa błędy
 • Prowadzi teczki zbiorcze nadzorowanych jednostek organizacyjnych


Warunki pracy

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu, - praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, - praca przy sztucznym oświetleniu, - możliwy kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami, - stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w budynku 1 piętrowym, brak dźwigu osobowego, - konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami, - praca związana z wyjazdami służbowymi na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

     Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
w pracy archiwalnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Kursy archiwalne (w przypadku braku wykształcenia kierunkowego)
 • Znajomość przepisów prawa archiwalnego
 • Znajomość podstawowych zasad i pojęć stosowanych w archiwistyce
 • Łatwość komunikacji, umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania pracy własnej, samodzielność
 • Dyspozycyjność, efektywność w realizacji zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów, umiejętność działania w sytuacjach trudnych
 • Znajomość funkcjonowania elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Archiwum Państwowe w Katowicach
  ul. Józefowska 104
  40-145 Katowice
  z dopiskiem - „oferta zatrudnienia - archiwista Oddział I"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  08/06/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi