Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2021.

Opis stanowiska pracy

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe (informatyka)
- minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania bazami danych
- minimum 2 lata stażu pracy

 Wymagania dodatkowe

 • znajomość zapytań SQL oraz dowolnego języka programowania obiektowego
 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • komunikacja
 • współpraca
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność podejmowania decyzji

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • monitoruje stan zasobów informacyjnych Komputera Centralnego
 • podejmuje czynności naprawcze w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu zasobów informacyjnych
 • kontroluje poprawność i spójność baz danych Komputera Centralnego
 • prowadzi działania dostrajające i optymalizujące funkcjonowanie nadzorowanych baz danych
 • uczestniczy w opracowywaniu skryptów umożliwiających automatyzację prac administratorskich
 • zakłada, modyfikuje i zabezpiecza struktury bazodanowe

Wymagane dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Dokumenty należy przesyłać poprzez formularz aplikacyjny (’Aplikuj’)

Termin, do którego należy składać dokumenty 11 sierpnia 2021 roku

Wymagania


Dodatkowe informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line)
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • przesłanych dokumentów nie zwracamy
 • oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- możliwość rozwoju zawodowego
- bogaty pakiet świadczeń socjalnych
- system premiowy

Prezentacja firmy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą... osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej - Platforma Usług Elektronicznych ZUS.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
01/08/2021
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna , Praca IT - Bazy danych , Praca IT - Programowanie / Analizy
do góry