Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

wojewódzki inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

10-072 Olsztyn ul. Szarych Szeregów 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kieruje pracą pracowników zespołu i ją nadzoruje w celu zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji zadań,
 • kontroluje, nadzoruje i koordynuje działania powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie realizacji nadzoru weterynaryjnego w obszarze bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, przeprowadza kontrole weterynaryjne w handlu i wywozie produktów w zakresie właściwości zespołu,
 • koordynuje i prowadzi kontrolę działalności powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie realizacji zadań wynikających z krajowego planu badań pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt,
 • koordynuje zadania wynikające z zakresu statystyki i sprawozdawczości w obszarze działania zespołu,
 • koordynuje i prowadzi kontrolę zadań zespołu związanych z Systemem Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia zwierząt RASFF, na etapie opracowania powiadomienia przed przekazaniem informacji do sieci RASFF oraz analizą powiadomień zwrotnych,
 • kontroluje weryfikację wniosków dotyczących kwalifikacji zakładów do handlu i eksportu do krajów trzecich,
 • nadzoruje postępowania wyjaśniające w postępowaniach administracyjnych, przygotowuje projekty rozstrzygnięć administracyjnych wojewódzkiego lekarza weterynarii oraz nadzoruje opracowania dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków z zakresu działań zespołu,
 • organizuje i prowadzi szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.


Warunki pracy

-  praca w terenie, wyjazdy służbowe, prowadzenie auta służbowego,


- możliwa praca w terenie w nietypowych godzinach.


Siedziba Inspektoratu:


- budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,


- pokoje zlokalizowane na 1 piętrze,


- konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami po schodach,


- praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności,


 - praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę,


- udzielanie informacji telefonicznych oraz e-mail pracownikom Powiatowych Inspektoratów Weterynarii,


 - obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, skaner),


w zakersie dostepności architektonicznej;


- przestrzenie komunikacyjne w budynku wolne od barier poziomych ale nie pionowych (wystarczająco szerokie korytarze, brak progów, odpowiednio szerokie wejścia i wyjścia z budynku),


- drzwi wewnętrzne i zewnętrzne lekkie skrzydłowe, widoczne na tle fasady i ścian, odpowiednio oznaczone, o odpowiedniej przestrzeni manewrowej, brak progów i pochyłości, szerokości > 90 cm.,


- schody z poręczami po jednej stronie, 


- ciągi komunikacyjne szerokości > 90zm.,


- z tyłu budynku zakładu dostępne jest oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,


- jedno wejście usytuowane od tyłu budynku na najniższej kondygnacji, z podjazdem dla osób poruszających sie na wózku,


- do wyższych kondygnacji istnieje dostęp  altrnatywny (pomoc osoby ustalonej, wyznaczone miejsce do spotkań na kondygnacji z dostępem dla osób poruszających sie na wózku)


- wyznaczona osoba pełniąca funkcje koordynatora do spraw dostępności (pomoc komunikacyjna i ruchowa).


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.


Sygnatura naboru: WIW-A-OS.210.04.2023Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne (udokumentowane dyplomem)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
pracy w Inspekcji Weterynaryjnej oraz co najmniej 2 lata pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (udokumentowane zakresem obowiązków, zaświadczeniem, opinią)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (udokumentowane zaświadczeniami, certyfikatami, świadectwami, dyplomami)
 • Czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną nie starszym niż do 30 dni)
 • Ukończone studia podyplomowe i tytuł specjalisty w zakresie: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub epizootiologia i administracja weterynaryjna (udokumentowane dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie jednej z dwóch specjalności)
 • Czynna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (potwierdzona oświadczeniem o posiadaniu prawo jazdy kategorii B)
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych obowiązujących w obszarze bezpieczeństwa żywności (krajowych i UE), kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność kierowania zespołem
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa, dyplomy potwierdzające ukończenie szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
  • Zaświadczenie wystawione przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną nie starsze niż do 30 dni potwierdzające czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub epizootiologia i administracja weterynaryjna
  • Oświadczenie o posiadaniu prawo jazdy kategorii B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn

  Dla osób przynoszących oferty osobiście - urna umieszczona przed drzwiami urzędu z dopiskiem na kopercie "oferta zatrudnienia- wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi