Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/02/2020.

Trener kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnościami

Kraków, małopolskie

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Opis stanowiska pracy

W związku z realizacją nowych projektów, poszukujemy trenerki/trenerów kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Czas pracy: pełny lub niepełny wymiar czasu pracy – do ustalenia (zależny od potrzeb odbiorców usług oraz dyspozycyjności trenera), możliwa praca w przedziałach czasowych 07.00 – 19.00, 7 dni w tygodniu – zgodnie z miesięcznym harmonogramem, ustalonym pomiędzy odbiorcą usługi a trenerem (elastyczny czas pracy – możliwość łączenia pracy trenera z inną pracą lub nauką).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa zlecenie

Opis stanowiska pracy: oferta zatrudnienia w ramach projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku trenera kompetencji i umiejętności społecznych dla osób z niepełnosprawnością będzie należało m.in.:

 • uczenie i rozwijanie u osoby z niepełnosprawnością umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia;
 • towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w czynnościach wspierających proces leczenia w szczególności wspieranie umiejętności samodzielnego korzystania z placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w dotarciu do placówek, pomoc w zakupie leków, nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzmacnianie akceptacji niepełnosprawności osoby i wynikających z niej trudności w życiu codziennym;
 • wspomaganie kształtowania i utrzymywanie właściwych relacji osoby z niepełnosprawnością z otoczeniem, w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego, wzmacnianie poczucia własnej wartości osoby z niepełnosprawnością w sytuacjach pełnienia różnych ról społecznych;
 • wspomaganie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu osoby z niepełnosprawnością z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do jej samodzielnej rehabilitacji;
 • doradzanie osobie z niepełnosprawnością w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego;
 • uczestnictwo w spotkaniach w ramach zespołów interdyscyplinarnych oraz indywidualnych konsultacji z pracownikiem pracodawcą, w tym celu zapoznania się z sytuacją osoby, która ma zostać objęta wsparciem;
 • ocenę postępów realizacji zadania nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy;
 • dokumentowanie realizowanych działań z wykorzystaniem wzorów dokumentów przekazanych przez pracodawcę.

Wszystkie działania w ramach treningu dążyć mają do jak największego usamodzielnienia się osoby z niepełnosprawnością w zakresie funkcjonowania społeczno-zawodowego, przejmowanie przez nią (adekwatnie do indywidualnych możliwości) odpowiedzialności za swoje codzienne funkcjonowanie i podejmowanie decyzji a także nastawione będą na minimalizację barier w aktywności tych osób.

Wymagania

Oczekujemy:

 • kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby z niepełnosprawnością, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalającego świadczyć wymagane usługi,
 • doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością lub wykształcenie kierunkowe związane z pracą z osobami z niepełnosprawnością,
 • znajomości zagadnień związanych z niepełnosprawnością,
 • wysokiej kultury osobistej, skrupulatności, rzetelności oraz sumienności w realizacji prac,
 • łatwości w nawiązywaniu kontaktów społecznych, kreatywności, pomysłowości,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 • niekaralności (wymagane potwierdzenie zaświadczeniem o niekaralności na dalszym etapie rekrutacji),
 • biegłej obsługi komputera (Internet, MS Office – Excel, Word, Outlook, PowerPoint).

 

Mile widziane:

 • znajomość zagadnień z zakresu pierwszej pomocy,
 • znajomość alternatywnych metod komunikacji,
 • umiejętności muzyczne, plastyczne, doświadczenie w animacji zabaw dziecięcych.

Prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania rekrutacyjne. Aplikacje bez odpowiedzi nie będą rozpatrywane.

 • Czy jest Pan/Pani zainteresowana/ny współpracą w oparciu o umowę zlecenie czy umowę o pracę?
 • Jaka stawa godzinowa netto interesuje Pana/Panią w przypadku podjęcia pracy na umowę zlecenie?
 • Jakie wynagrodzenie netto interesuje Pana/Panią w przypadku podjęcia pracy w wymiarze pełnego etatu na umowę o pracę?
 • Jaki wymiar pracy godzinowy w miesiącu interesuje Pana/Panią w przypadku podjęcia pracy w oparciu o umowę zlecenie?

 

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności,
 • pracę w zgranym szybko rozwijającym się zespole,
 • superwizje dla trenerów.,
 • zwrot kosztów dojazdu trenera do miejsca świadczenia usługi (bilet MPK, ryczałt za benzynę).

 

Na oferty zawierające CV, odpowiedzi na pytania rekrutacyjne prosimy przesyłać za pomocą opcji "Aplikuj"

Czekamy do 31 sierpnia 2019 roku. Zapraszamy!

Prezentacja firmy

NASZA MISJA:

Zapewnienie równych praw i podmiotowości osób niepełnosprawnych w... Polsce.

NASZE DZIAŁANIA:

• Zmieniamy prawo.
• Wspieramy szkoleniowo i doradczo osoby niepełnosprawne w ich niezależnym życiu.
• Propagujemy pełny udział w społeczeństwie, w tym włączającą edukację.
• Promujemy użycie najnowszych technologii, które mogą zastąpić oczy czy ręce.
• Upowszechniamy wiedzę o osobach niepełnosprawnych.
• Prowadzimy tematyczne: czasopismo i publikacje oraz portal i radio internetowe.
• Współpracujemy z Parlamentem, urzędami centralnymi, samorządami, uczelniami i pracodawcami, a także z podmiotami zagranicznymi w ramach licznych projektów ponadnarodowych.

Łączymy cele społeczne z ekscytującą i wymagającą pracą.

Dołącz do nas!!!

Więcej informacji na temat działań Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego znaleźć można na stronie internetowej FIRR.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
22/02/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Umowa zlecenie
Liczba wakatów:
3
Min. doświadczenie:
Bez doświadczenia
Min. wykształcenie:
Średnie zawodowe
Branża / kategoria:
Praca Obsługa klienta , Praca Opieka nad dzieckiem , Praca Opieka nad osobami starszymi
do góry