#

Szkoła podstawowa, pomoc nauczyciela - nauczyciel z Ukrainy

Szkoła Podstawowa nr 5 im. bł. ks. J. Popiełuszki w Ząbkach

Ząbki, mazowieckie

Szkoła podstawowa, pomoc nauczyciela - nauczyciel z Ukrainy

Miejsce pracy: Ząbki

Dane adresowe:

Typ: Szkoła podstawowa
Rodzaj placówki: publiczna
Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 5 im. bł. ks. J. Popiełuszki w Ząbkach
Miejscowość: Ząbki
Ulica: Batorego
Nr domu: 37
Kod pocztowy: 05-091

Szczegóły dotyczące oferty:

Przedmiot: pomoc nauczyciela - nauczyciel z Ukrainy
Liczba godzin w tygodniu: 40
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Data dodania: 2022-09-29
Termin składania dokumentów: 2022-10-07
Opis oferty pracy:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach zatrudni osobę znającą język polski i ukraiński w charakterze pomocy nauczyciela - nauczyciel z Ukrainy - 40 godz. tyg. Dokumenty prosimy kierować na adres: kontakt@sp5zabki.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach z siedzibą przy ul. Batorego 37, 05-091 Ząbki;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Radosławem Wasilewskim jest możliwy pod numerem tel. 783 220 250 lub adresem e-mail: daneosobowe@zabki.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na jakie złoży Pani/Pan ofertę;

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy szkoły w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania. W celu uwierzytelnienia czy to Pani/Pan są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy np. od podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy;

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy od osoby ubiegającej się o zatrudnienie żądamy podania danych osobowych obejmujących:

- imię (imiona) i nazwisko;

- datę urodzenia;

- dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;

- wykształcenie;

- kwalifikacje zawodowe;

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

 

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi