Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 23/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy technik

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wystawianie skierowań na badania dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych oraz nadzór nad ich terminowością
 • sporządzanie i redagowanie pism
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych do pragramu kadrowo - płacowego oraz programu SWD-ST
 • czynności związane z prawadzeniem teczek osobowych
 • przygotowywanie dokumentacji emerytalnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • zastępstwa w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu w Wydziale Organizacyjno - Kadrowym - praca siedząca przy komputerze, brak podjazdów, brak windy w budynku - pomieszczenia biurowe znajdują się na drugiej i trzeciej kondygnacji, toalety niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Przewidywany termin przyjęcia 1 luty 2018 r.
Informacje udzielane będą pod numerem 71 3207010.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie ogólne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
min. 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w komórkach organizacyjno - kadrowych jednostek budżetowych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera, szczególnie pracy w aplikacji MS Office
 • znajomosc programów kadrowo - finansowych Fortech, R2P_platnik2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie wynikające z zakresu zadań określonym w naborze na przedmiotowe stanowisko
 • Rzetelność i obowiązkowość
 • umiejętnośc pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry