Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw obsługi sekretariatu Wydziału Operacyjnego KW PSP we Wrocławiu Wydział Operacyjny

KW PSP we Wrocławiu
ul. Borowska 138
50-552 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i kierowanie pracą sekretariatu Wydziału.
 • Prowadzenie gospodarki materiałami biurowymi i wymaganej ewidncji.
 • Przyjmowanie, ewidencjinowanie, rozdzielnictwo i wysyłka poczty wpływającej i wychodzącej z Wydziału zgodnie z obowiązującą instrukcą kancelaryjną.
 • Prowadzenie rejestru prac terminowych.
 • Prowadzenie spraw osobowych, ewidencji czasu służby i pracy pracowników Wydziału.
 • Archiwizacja dokumentów Wydziału.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
 • Wykonywanie prac związanych z obsługą dotacji OSP.


Warunki pracy

Budynek administracyjno-biurowy z cegły, klimatyzowany, dwukondygnacyjny, wyposażony w windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Orientacyjna wysokość wynagrodzenia - 3 000 zł (brutto).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe Wykształcenie administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej oraz przy obsłudze sekretariatu,
znajomość obsługi urządzeń biurowych (faks, ksero),
znajomość obsługi pakietu MS Office (m.in. Word, Excel, Outlook)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi elektronicznych systemów EZD, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-20
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  06/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry